Bc. Tomáš BANDÍK

Diplomová práce

Analýza regionálních disparit vybraných regionů na úrovni NUTS III a jejich snižování za pomoci politiky soudržnosti

Analysis of regional disparities selected regions NUTS III and their reduction with the assistance of the cohesion policy
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku regionálních disparit. Jedná se o analýzu těchto nerovností vyskytujících se v regionech úrovně NUTS III v ČR. Pozornost je soustředěna do tří oblastí: životní prostředí, nezaměstnanost, zdravotnictví. Analýza je realizována prostřednictvím komparace jednotlivých ukazatelů, které jsou považovány za nejdůležitější. Sledované období je 10 let tj. od roku 2000 …více
Abstract:
This focus of following thesis is the question of disparity in regions. It contents analysis of inequalities in regions of level NUTS III in Czech Republic. The atention head for three areas:living enviroment, unemployment, public health. Analysis is realized by comparsion of most important indicators between the years 2000 and 2009. All indicators are expressed in numerical form in synoptic tables …více
 

Klíčová slova

disparita rozvoj region indikátor
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 9. 2010
Zveřejnit od: 10. 9. 2010
Identifikátor: 18457

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BANDÍK, Tomáš. Analýza regionálních disparit vybraných regionů na úrovni NUTS III a jejich snižování za pomoci politiky soudržnosti . Č. Bud., 2010. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 10. 09. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 9. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uqqmp3 uqqmp3/2
29. 9. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 9. 2010
Bulanova, L.
30. 9. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.