Charlota HÖLZELOVÁ

Bachelor's thesis

Světelná instalace - vnitřní a vnější vidění světla.

Light installation - inside and outside vision of the light.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá pojetím pojmů vnitřního a vnějšího světla a jejich ukotvení do umělecko-hitorického kontextu, představením několika českých i zahraničních autorů. V rámci tvorby vznikla světelná instalace, která se snaží vyobrazit vnitřní světlo, v instalaci jako jádro, odkazující k lidské křehkosti, která se skrývá pod povrchem naší osobnosti. A přimět člověka dívat se za hranu toho, co …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the interpretation of the terms of internal and external world and their place in the art historical context, doing that by introducing several Czech aswell as foreign authors. The creative process lead into making of a light installation aiming to represent the internal light, a core that refers to the fragility that resides under a person's character surface. It aims …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 5. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Havlíček

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÖLZELOVÁ, Charlota. Světelná instalace - vnitřní a vnější vidění světla.. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / VV 1O15