Bc. Eliška Prokešová

Diplomová práce

Kompetenční model lektora profesního vzdělávání dospělých

Competency model of a professional adult education trainer
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zaměřuje na proces vývoje kompetenčního modelu lektora profesního vzdělávání. Tato práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a empirickou. Teoretická část předkládá vysvětlení, co je to kompetenční model, kdo je lektor profesního vzdělávání a jaké jsou očekávané kompetence lektora. Dále obsahuje zasazení kompetenčního modelu lektora do širších souvislostí. V empirické …více
Abstract:
Master's thesis focuses on the development of a competency model of a professional adult education trainer in educational company. This work is divided into two parts, a theoretical and empirical. The theoretical part presents an explanation of what is a competency model, who is a professional education trainer and what are the competencies expected of the lecturer. It also includes planting a competency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika