Bc. Zuzana Plháková

Diplomová práce

Bezpečnostní strategie

Security Strategy
Anotace:
Diplomová práce analyzuje problematiku bezpečnostní strategie a její roli, účel a náležitosti z hlediska legislativy ale i funkčnosti v praxi na úrovni státu a organizace. Cílem této práce je specifikace a analýza bezpečnostních dokumentů ve dvou organizacích, poskytnutých pověřenými osobami z analyzovaných firem, externích pracovníků z oblasti bezpečnosti, ale také pozorováním v těchto firmách. Následně …více
Abstract:
This diploma thesis analyses safety strategy issues, its roles, functions and requirements from the view of legislation and also in common practice at a state and organization levels. The aim of this project is to analyze and specify safety documents in two chosen companies provided by authorized persons in organizations responsible for safety field. Physical observation is the other source of information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plháková, Zuzana. Bezpečnostní strategie. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe