Mgr. Iva Čapková

Diplomová práce

Problémy v začlenění minorit a etnik do společnosti - srovnání Česká republika a Francie

Problems in integration of the minorits and the ethnics in society - the comparation of The Czech Republic and French
Anotace:
Anotace Ve své práci Problémy v začleňování etnik a minorit do společnosti se zabývám srovnáním problémů integrace v České republice a Francii. V první části se zabývám spíše teoretickou částí integrace, historií migrace a migračních a integračních politik obou zemí, složením a počtem etnik a minorit v těchto zemích. V druhé části se snažím podrobněji zaměřit na jednotlivé socioekonomické a kulturní …více
Abstract:
Annotation In my work Problems of ethnics and minorities integration into society I deal with a comparison of integration problems in the Czech Republic and in France. In the first part of my work I deal with theoretical side of integration, with history of migration and migration and integration policies of both countries and with a structure and quantity of minorities in these two countries. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta