Rudolf Koranda

Bakalářská práce

Změny kvality vody vybraného toku v obci Kojčice

Changes in water quality of watercourse at municipality Kojčice
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sledování změn kvality vodního toku protékajícího obcí Kojčice bez ČOV v průběhu roku. Lokality, na kterých výzkum probíhal, byly průběžně rozmístěny po celé délce toku. Ve většině případů je představovaly přítoky a odtoky rybníků. Měření a následné odběry vzorků byly provedeny na devíti lokalitách. Odběry byly provedeny třikrát v průběhu vegetačního období. Následně …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on monitoring the changes in water quality of the watercourse flowing through the village of Kojčice during the year. Village does not have a Wastewater Treatment Plant (WWTP). The samples were taken three times during the vegetative season, at nine localities continuously distributed along the watercourse (mainly at fishponds’ inflow and outflow sites). Samples were analysed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
  • Oponent: Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta