Bc. Jaroslava Pomothyová

Bachelor's thesis

Charakteristika a komparace ženevské, pražské a kodaňské lingvistické školy

Characteristics and comparison of Geneva, Prague and Copenhagen schools of linguistics
Abstract:
Bakalářská práce „Charakteristika a komparace ženevské, pražské a kodaňské lingvistické školy“ se zabývá charakteristikou a porovnáním tří lingvistických škol vycházejících ze strukturalismu. Cílem práce je objasnit fungování a základní principy těchto lingvistických škol: ženevské (neboli strukturalismu jako takového), pražské a kodaňské, a následně tyto školy mezi sebou porovnat na základě různých …more
Abstract:
Bachelor thesis “Characteristics and comparison of Geneva, Prague and Copenhagen schools of linguistics“ deals with the characteristics and comparison of three linguistic schools based on linguistic structuralism. The aim of the thesis is to explain the functioning and the main principles of these linguistic schools: Geneva linguistic school (or structuralism as such), Prague linguistic school and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language