Pavel Bednář

Bakalářská práce

Finanční rizika vybraného podniku

Financial Risks of Chosen Company
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku finanční analýzy rizik vybraného podniku. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a představeny analýzy využité v praktické části práce. Praktická část představuje podnik ČEZ, a. s., který je následně podroben finančním analýzám a SWOT analýze. Na základě těchto analýz jsou následně navržena opatření ke zlepšení problematických oblastí podniku …více
Abstract:
The subject of this bachalor thesis is Financial analysis risk of chosen company. First part of theoretical part is defined term of risk in general. Second part discuses financial risks and financial analysis. Practical part describe the analyzed company ČEZ, a. s. at the begining. After that the practical part aim on financial analysis and SWOT analyse. The end of the practical part suggestion an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Dokulil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bednář, Pavel. Finanční rizika vybraného podniku. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe