Róbert Sentkeresty

Bachelor's thesis

CMS systémy pre správu obsahu webu

CMS systems for management of web content
Abstract:
Bachelor thesis deals with CMS systems for content management of web. First chapter defines and explains terms which are closely related with this topic. Further it addresses technologies of content management systems, analysis of content management systems and choice of CMS for small company. Last section of this thesis presents use and implementation of already chosen CMS in company.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá CMS systémami pre správu obsahu webu. Prvá kapitola vymedzuje a vysvetľuje pojmy úzko súvisiace s touto tematikou. Ďalej sa zaoberá technológiami redakčných systémov, analýzou redakčných systémov a výberom CMS systému pre malú firmu. Posledná časť tejto práce prezentuje použitie a implementáciu už vybraného redakčného systému vo firme.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedúci: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK