Martina POLÁKOVÁ

Diplomová práce

Translating the Song Lyrics of American Songsters

Translating the Song Lyrics of American Songsters
Abstract:
The thesis deals with the Czech translations, interpretations and recastings of song lyrics of American songsters. It focuses on the Czech versions of the song lyrics written originally by Bob Dylan, Leonard Cohen and Paul Simon. In the first part of the thesis the theoretical background regarding translating from English to Czech generally, translating poetry, the definition of the concept song lyrics …více
Abstract:
Tato práce se zabývá českými překlady, interpretacemi a přebásněními písňových textů amerických písničkářů. Zaměřuje se na české verze písňových textů, které původně napsali Bob Dylan, Leonard Cohen a Paul Simon. Teoretická část práce předkládá základní problémy překládání z angličtiny do češtiny a překládání poezie, dále vymezuje pojem písňové texty a uvádí kritéria, která musí být splněna, aby se …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Martina. Translating the Song Lyrics of American Songsters. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura