Radim Darebník

Diplomová práce

Aktuální trendy v public relations z pohledu české PR agentury

Current trends in public relations from the perspective of Czech PR agency
Anotace:
Diplomová práce zkoumá aktuální trendy v rámci agenturní praxe public relations. V návaznosti na analýzu dat získaných pomocí sekundárního i primárního výzkumu v jedné české PR agentuře autor předkládá výčet šesti současných trendů z této oblasti marketingové komunikace. Komparativní mediální analýza reálných dat ze dvou komunikačních PR kampaní v časovém rozmezí více než čtyř let, společně s provedenými …více
Abstract:
Master thesis examines the current trends of public relations in the agency practice. The author presents a list of six current trends in this area of marketing communication analysing data obtained through secondary and primary research in one Czech PR agency. A comparative media analysis of real data from two communication PR campaigns over a period of more than four years together with open? interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: David Říha
  • Oponent: Alexandra Drozdová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73497