Roman Myhovych

Bakalářská práce

Etický kodex firmy

Company ethics code
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vytvořením etického kodexu pro stavební společnost, problematikou etických kodexů, vysvětlením toho, co je to etický kodex, jeho tvorba, implementace a porušení, a proč je potřeba mít etický kodex. Teoretická část se zaměřuje na to, co sebou představuje etický kodex, specifikuje etické problémy jednotlivých odvětví v stavební společnosti, a také popisuje a ukazuje dva vybrané …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the creation of a code of ethics for building society, issues of ethical codes, explanation of what is ethical code, its creation, implementation and violation, and why it is necessary to have an ethical code. The theoretical part focuses on what constitutes the Code of Ethics, specifies the ethical problems of individual sectors in the building society and also describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
  • Oponent: René Šifta, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.