Bc. Michal Švarc

Diplomová práce

Rekonstrukce uličního prostoru silnice I/36 Doubravice a napojení průmyslové zóny Semtín

Reconstruction of the street space of the road I/36 Doubravice and connection of industrial zone Semtin
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá úpravou uličního prostoru v městské části Pardubice Doubravice, Semtín. Rekonstrukcí uličního prostoru v místě křižovatky silnice I/36 a účelové komunikace k průmyslové zóně Semtín. Řešeno je nové uspořádání uličního prostoru zahrnující: návrh okružní křižovatky, nová parkovací stání, nové autobusové zálivy, sjezdy k nemovitostem a cyklostezky. Na jižní větvi křižovatky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the adjustment of the street space in the city part of Pardubice - Doubravice, Semtin. Reconstruction of the street space at the crossing point of the I/36 road and the purpose road to the industrial zone of Semtín. The new layout of the street space includes, the design of a roundabout, new parking spaces, new bus bays, downhill to the properties and cycle paths. At …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švarc, Michal. Rekonstrukce uličního prostoru silnice I/36 Doubravice a napojení průmyslové zóny Semtín. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera