Mattia Marmo

Diplomová práce

The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management

The Fiat Brand - Issues and Opportunities of FCA Brand Portfolio Management
Anotace:
Brand and brand equity are terms that have been discussed for decades without having a shared outcome, especially in the automotive industry. This Master Thesis has the goal of discussing these topics in relation with the brand Fiat, strong competitor in the European market since its foundation. The changes in the customer perception, the issues and opportunities that the brand is facing are going …více
Abstract:
Značka a hodnota značky jsou pojmy, o kterých se diskutuje již desetiletí, a to obzvlášť v automobilovém průmyslu, aniž by bylo dosaženo jednotného názoru. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat tyto témata ve vztahu k značce Fiat, která je již od svého vzniku silným hráčem na Evropském trhu. Práce se zabývá změnami ve vnímání spotřebitelů, a také problémy a příležitostmi jimž tato značka …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Jan Bockstefel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69137