Michaela Javůrková

Diplomová práce

Public Private Partnership projekty ve zdravotnictví a sociálních službách

Public Private Partnership in healthcare and social services
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou PPP projektů v České republice v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Práce nejprve představuje koncept partnerství veřejného a soukromého sektoru v obecné rovině, kde informuje o jeho formách, rizicích, výhodách a nevýhodách. Důraz je kladen na legislativní a institucionální ukotvení v České republice. Stěžejní přínos práce je spatřován v monitoringu jednotlivých …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of Public private partnerships in the Czech Republic. Specifically it focuses on healthcare and social services. At first we introduce the partnership between the public and private sector in general. We inform about its forms, risks, advantages and disadvantages. We concentrate on legislative and institutional environment in the Czech Republic. The fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Ježek
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51288