Bc. Iveta Břízová

Diplomová práce

Možnosti stanovení vybraných aminokyselin v mateřském mléce metodami plynové a kapalinové chromatografie

Possibilities of Determination of Selected Amino Acids in Breast Milk by Gas Chromatography and Liquid Chromatography
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací metody plynové a kapalinové chromatografie pro stanovení vybraných aminokyselin v mateřském mléce. Deriváty aminokyselin derivatizovaných ethylchlorformiátem byly separovány metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Deriváty aminokyselin derivatizovaných naftalen-2,3-dikarboxaldehydem byly separovány metodou kapalinové chromatografie …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the development and optimization of gas and liquid chromatography for the determination of selected amino acids in breast milk. Amino acids derivatives derivatized with ethyl chloroformate were separated by gas chromatography with mass detection. Amino acid derivatives derivatized with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde were separated by liquid chromatography with fluorescence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Břízová, Iveta. Možnosti stanovení vybraných aminokyselin v mateřském mléce metodami plynové a kapalinové chromatografie. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická