Kristýna Holá

Bachelor's thesis

Finanční analýza společnosti z farmaceutického průmyslu

Abstract:
Cílem této bakalářské práce je posoudit finanční zdraví podniku a provedení finanční analýzy pomocí metod finanční analýzy jako je horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla, rozbor pracovního kapitálu, poměrová analýza a přidaná ekonomická hodnota. Některé ukazatele zahrnují porovnání s hodnotami v odvětví, ve kterém společnost působí. Závěrem práce je zhodnocení finanční situace a doporučení …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health of the company and performance of financial analysis with using of a method of financial analysis such as vertical and horizontal analysis, balance rules, analysis of working capital, ratio analysis and economic value added. Some of the ratios include comparison with values from industry where the company operates. The conclusion of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty