Bc. Jakub Losík

Bakalářská práce

Návrh WWW GIS zvolené problematiky

A design of the web based GIS of a selected topic
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme návrhu geografického informačního systému, který bude orientován na vybrané prvky městského mobiliáře. Celá mapová aplikace by měla být interaktivní, umístěna na internetu pro širší veřejnost a splňovat základní uživatelské podmínky. Práce obsahuje možnosti řešení tvorby GIS a ukázky aplikací vybraných měst. Výsledná aplikace bude otestována samotnými uživateli pomocí …více
Abstract:
In this bachelor thesis we study design of geographical information system. This GIS will be focused on selected elements of street furniture. The entire map application should be interactive, placed on the Internet for the general public and meet the basic user conditions. The work includes the possibilities of making GIS and examples of city web maps. The final application will be tested by the users …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vilém Walter

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta