Bc. Tomáš Anděl

Bakalářská práce

Analýza vybraných sociálně-ekonomických ukazatelů v zemích EU pomocí shlukovacích metod

Cluster analysis of selected socio-economic indicators in EU countries
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu členských států Evropské unie dle vývoje jednotlivých sociálně-ekonomických ukazatelů. Využívá metod vícerozměrné statistické analýzy shlukové analýzy, konkrétně metod hierarchického shlukování.
Abstract:
The work is focused on the analysis of member States of the European Union in accordance with the development of various socio-economic indicators. It uses methods of multivariate statistical analysis - cluster analysis, namely hierarchical clustering methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Anděl, Tomáš. Analýza vybraných sociálně-ekonomických ukazatelů v zemích EU pomocí shlukovacích metod. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní