Mgr. Kristýna Foukalová

Diplomová práce

Soukromá (Ne)Bezpečnost. Soukromé bezpečnostní služby jako možné riziko pro demokratický právní stát a lidská práva

Private (In)Security. Private Security Services as a Potential Threat to the Democratic State Governed by the Rule of Law and to Human Rights
Anotace:
Předmětem diplomové práce je analýza v současnosti se rozvíjejícího, byť nikoliv nového fenoménu soukromých bezpečnostních služeb nahlížených perspektivou ústavního práva. Po zasazení uvedeného fenoménu do širšího kontextu privatizace veřejného sektoru a konkrétně privatizace bezpečnosti je nastíněna základní charakteristika soukromých bezpečnostních služeb, jejich historie i aktuální zakotvení v českém …více
Abstract:
The diploma thesis analyses the phenomenon of private security services (private policing), presently going through rapid development not only in the Czech Republic, from the point of view of constitutional law. After setting the phenomenon into broader context of public sector privatization, and more specifically (public) security privatization, it outlines basic characteristics of private security …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta