Bc. Kateřina Bednářová

Bakalářská práce

Analýza ruské učebnice Raduga po-novomu 2

Analysis of the textbook Raduga po-novomu 2
Anotace:
V teoretické části bakalářské práce, která nese název Analýza ruské učebnice Raduga po-novomu 2 se zabýváme pouze teoretickým pojmem učebnice, jejími funkcemi a strukturami. V praktické části porovnáváme učebnici Raduga po-novomu 2 s teoretickou částí a to po stránce strukturní a obsahové. Záměrem této práce je poskytnout užitečné informace, které mohou být předlohou pro výběr vhodné učebnice ruského …více
Abstract:
In the theoretical part of the bachelor thesis, titled Analysis of the Russian textbook Raduga-2 novomu, we discuss about term - textbook, its functions and structures. In the practical part we compare textbook Raduga po-novomu 2 with the theoretical part especially its structure and content. The aim of this work is to provide useful information that can be used as a model for the selection of suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta