Pavla ANDROVÁ

Diplomová práce

Bedřich Smetana - opera Prodaná nevěsta v projektovém vyučování

Bedřich Smetana - the opera The Bartered Bride in project of teaching
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá životem skladatele Bedřicha Smetany a jeho nejslavnější operou Prodaná nevěsta. Pomocí projektového vyučování se žáci základní školy seznámí s operou Prodaná nevěsta, k níž si mají vytvořit kladný vztah. V projektu se prolínají činnosti a úkoly, které žáci řeší ve skupině nebo individuálně v rámci jednoho předmětu i v rámci více předmětů. Vyvrcholením je divadelní představení …více
Abstract:
The subject of this thesis is the life of a composer Bedřich Smetana and his most renowned opera Prodaná nevěsta (The Bartered Bride). Using project teaching method primary school students familiarise themselves with the opera Prodaná nevěsta with an aim to create a positive relationship with the opera. The project consists of activities and assignments which students solve in groups or individually …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 4. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Ježil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDROVÁ, Pavla. Bedřich Smetana - opera Prodaná nevěsta v projektovém vyučování. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 03. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta