Theses 

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools – Bc. Tereza Kalivodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tereza Kalivodová

Diplomová práce

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka u studentů, kteří jsou nedoslýchaví a jejich zkušenostmi s ní spojených. Teoretická část na začátku krátce charakterizuje nedoslýchavé osoby a jejich místo ve skupině osob se sluchovým postižením. Práce se zabývá vybranými aspekty výuky anglického jazyka a studuje vzdělávací dokumenty, které ustavují charakter výuky anglického jazyka na českých školách. V souvislosti s těmito dokumenty dále porovnává povahu výuky u studentů, kteří jsou slyšící, a studentů, kteří jsou nedoslýchaví. Praktická část prezentuje kvalitativní studii, která zkoumá zkušenosti žáků střední školy, kteří jsou nedoslýchaví, s výukou anglického jazyka na základních školách, které navštěvovali.

Abstract: This diploma thesis focuses on the English language teaching to students who are hard-of-hearing and the students’ experience of foreign language learning. At its beginning the theoretical part briefly describes the people who are hard-of-hearing and their place among the people who are hearing impaired. It provides an insight into several chosen aspects of learning and teaching English. It explores various education documents which establish the nature of the English language teaching to students who are hearing as compared to students who are hearing impaired at Czech schools. The practical part presents the qualitative study which is focused on the secondary school students who are hard-of-hearing and their experience with the English language learning at their respective elementary schools.

Keywords: nedoslýchaví studenti, sluchové postižení, výuka anglického jazyka, cizí jazyk, zkušenosti s výukou, základní škola, hard-of-hearing students, hearing impairment, English language teaching, foreign language, learning experience, elementary school

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 08:22, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz