Bc. Tereza Kalivodová

Diplomová práce

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka u studentů, kteří jsou nedoslýchaví a jejich zkušenostmi s ní spojených. Teoretická část na začátku krátce charakterizuje nedoslýchavé osoby a jejich místo ve skupině osob se sluchovým postižením. Práce se zabývá vybranými aspekty výuky anglického jazyka a studuje vzdělávací dokumenty, které ustavují charakter výuky anglického jazyka na českých …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the English language teaching to students who are hard-of-hearing and the students’ experience of foreign language learning. At its beginning the theoretical part briefly describes the people who are hard-of-hearing and their place among the people who are hearing impaired. It provides an insight into several chosen aspects of learning and teaching English. It explores …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta