Bc. Tereza Kalivodová

Master's thesis

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools

The Secondary School Students Who Are Hard-of-Hearing and Their Experience with English Language Learning at Elementary Schools
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka u studentů, kteří jsou nedoslýchaví a jejich zkušenostmi s ní spojených. Teoretická část na začátku krátce charakterizuje nedoslýchavé osoby a jejich místo ve skupině osob se sluchovým postižením. Práce se zabývá vybranými aspekty výuky anglického jazyka a studuje vzdělávací dokumenty, které ustavují charakter výuky anglického jazyka na českých …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the English language teaching to students who are hard-of-hearing and the students’ experience of foreign language learning. At its beginning the theoretical part briefly describes the people who are hard-of-hearing and their place among the people who are hearing impaired. It provides an insight into several chosen aspects of learning and teaching English. It explores …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta