Theses 

Učitel jako oběť šikany – Veronika Kobosilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Angličtina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Veronika Kobosilová

Diplomová práce

Učitel jako oběť šikany

Teacher as a victim of bullying

Anotace: Diplomová práce se zabývá učitelem, který se stane obětí šikany. V teoretické části se zabýváme modely, kdy se agresorem stane žák, rodič, kolega nebo nadřízený. Praktická část se věnovala kvantitativnímu výzkumu na vybraných základních školách v Libereckém kraji, kde se formou dotazníkového šetření zjišťovala zkušenost učitelů s šikanou vůči jejich osobě. Cílem diplomové práce je zodpovězení tří hypotéz a obecné zjištění vlastních zkušeností učitelů se šikanou.

Abstract: Thesis deals with the teacher, as a victim of bullying. The theoretical part of the thesis deals with models of situations, when the pupil, parent, colleague or boss becomes an aggressor. The practical part of the thesis focuses on the quantitative research on selected basic schools in the Liberec region. Used questionnaires asked teachers for their own experiences with the bullying. The goal of the thesis is to answer three hypothesis and general information of experiences of teacher with bullying against their own.

Klíčová slova: šikana, učitel, žák, rodič, kolega, mobbing, nadřízený, bossing, násilí, oběť, agresor, základní škola

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=26609 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Kobosilová, Veronika. Učitel jako oběť šikany. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 05:50, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz