Milan Mojžiščák

Bakalářská práce

Návrh a realizace zařízení pro měření teplotní závislosti volt-ampérových charakteristik polovodičových diod

Design and implementation of a device for measuring the temperature dependence of volt-ampere characteristics of semiconductor diodes
Anotace:
Obsahom tejto práce je návrh a realizácia zariadenia pre reguláciu teploty. Zariadenie ma slúžiť na meranie volt-ampérovej charakteristiky polovodičových diód. Súčasťou práce je stručná rešerše teplotných senzorov a vyhrievacích telies, návrh riadiaceho systému, regulácie teploty, programovanie hardvéru Arduino, grafického zobrazenia nameraných dát v prostredí MATLAB. V praktickej časti je popis realizácie …více
Abstract:
The content of this work is the design and implementation of equipment for temperature control. The device is intended for measuring the volt-ampere characteristic of semiconductor diodes. Part of the work is a brief search of temperature sensors and heating elements, design of control system, temperature control, programming of Arduino hardware, graphical display of measured data in the MATLAB environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mojžiščák, Milan. Návrh a realizace zařízení pro měření teplotní závislosti volt-ampérových charakteristik polovodičových diod. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie