Bc. Natália Vítková

Diplomová práce

Implementace Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu národními státy

The Implementation of The European Union Counter-terrorism strategy by national states
Anotace:
Evropská unie se stala velmi důležitým aktérem v boji proti mezinárodnímu terorismu a po útocích z 11. září 2001 přijala široké spektrum nástrojů. Jedním z nich je Strategie Evropské Unie pro boj proti terorismu přijatá roku 2005. Cílem této práce je zjistit, nakolik tuto Strategii a její čtyři pilíře - Předcházet, Chránit, Pronásledovat a Reagovat - implementovaly národní státy. Konkrétně práce analyzuje …více
Abstract:
The European Union has become a very important player in the fight against international terrorism and after the attacks of September 11th 2001 adopted a wide range of instruments. One of them is The European Union Counter-Terrorism strategy adopted in 2005. The aim of this study is to determine how this strategy and its four pillars - Prevent, Protect, Pursuit and Respond – were implemented by nation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia