Bc. Natália Vítková

Master's thesis

Implementace Strategie Evropské unie pro boj proti terorismu národními státy

The Implementation of The European Union Counter-terrorism strategy by national states
Abstract:
Evropská unie se stala velmi důležitým aktérem v boji proti mezinárodnímu terorismu a po útocích z 11. září 2001 přijala široké spektrum nástrojů. Jedním z nich je Strategie Evropské Unie pro boj proti terorismu přijatá roku 2005. Cílem této práce je zjistit, nakolik tuto Strategii a její čtyři pilíře - Předcházet, Chránit, Pronásledovat a Reagovat - implementovaly národní státy. Konkrétně práce analyzuje …more
Abstract:
The European Union has become a very important player in the fight against international terrorism and after the attacks of September 11th 2001 adopted a wide range of instruments. One of them is The European Union Counter-Terrorism strategy adopted in 2005. The aim of this study is to determine how this strategy and its four pillars - Prevent, Protect, Pursuit and Respond – were implemented by nation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
International Territorial Studies / European Studies