Bc. Kateřina Zemánková

Master's thesis

Kritéria výběru typu kontaktní čočky v kontaktologické praxi

Criteria for the Choice of Contact Lens in Contactology Practices
Abstract:
Tato práce se pojednává o aplikaci kontaktních čoček. Je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, obsahuje zákaldní rozdělení měkkých kontaktních čoček a teorii aplikace měkkých kontaktních čoček. Praktická část se za zabývá postum aplikace kontaktních čoček a hodnotí spokojenost nositelů kontaktních čoček s vybranými čočkami.
Abstract:
This labour is about a soft contact lenses fitting . It is divide into two parts. First part is a theorist, it contains a basic distribution of soft contact lenses and a theorist about a soft lens fitting. Practicat part is about a process of fitting and it values a content of patients.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2007
  • Supervisor: MUDr. Zdeňka Mašková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta