Bc. Kateřina Zemánková

Diplomová práce

Kritéria výběru typu kontaktní čočky v kontaktologické praxi

Criteria for the Choice of Contact Lens in Contactology Practices
Anotace:
Tato práce se pojednává o aplikaci kontaktních čoček. Je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, obsahuje zákaldní rozdělení měkkých kontaktních čoček a teorii aplikace měkkých kontaktních čoček. Praktická část se za zabývá postum aplikace kontaktních čoček a hodnotí spokojenost nositelů kontaktních čoček s vybranými čočkami.
Abstract:
This labour is about a soft contact lenses fitting . It is divide into two parts. First part is a theorist, it contains a basic distribution of soft contact lenses and a theorist about a soft lens fitting. Practicat part is about a process of fitting and it values a content of patients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: MUDr. Zdeňka Mašková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta