RNDr. Jan Škoda, Ph.D.

Doctoral thesis

Identification of cancer stem cells in cell lines derived from selected types of solid tumors.

Identification of cancer stem cells in cell lines derived from selected types of solid tumors.
Abstract:
Podle modelu nádorových kmenových buněk (CSCs) jsou tyto buňky zdrojem nádorového růstu a jsou proto považovány za příčinu relapsu a progrese nádorových onemocnění. Terapeutické strategie, které by byly zaměřeny na CSCs, by mohly v budoucnu zvýšit efektivitu protinádorové léčby a zároveň snížit její toxicitu. Prvním a nezbytným krokem pro dosažení takových léčebných metod je však identifikace fenotypu …more
Abstract:
According to the cancer stem cell (CSC) model, CSCs are responsible for driving the tumor growth and are considered a cause of tumor relapse and disease progression. Therefore, therapeutic strategies targeting these cells might increase effectiveness of anticancer therapy and could provide a reduction of its toxicity. Identification of a phenotype that specifically defines CSCs in an individual tumor …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 4. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta