Bc. Martin Vanek

Master's thesis

Budoucnost zásobování ČR a SR zemním plynem: dopady na energetickou bezpečnost a pozici tranzitních zemí

The future of the gas supply to the Czech Republic and Slovakia: Impacts to their energy security and the position of transit countries
Anotácia:
Práce se zabývá posouzením dopadu plynovodu Nord Stream a další plánované plynovodní infrastruktury, zejména plynovodu South Stream, na budoucnost toků ruského plynu do Evropské unie. Práce analyzuje dopady scénářů toků plynu na energetickou bezpečnost zásobování plynem České a Slovenské republiky a jejich pozici tranzitních zemí.
Abstract:
This diploma thesis is focused on the influence of the Nord Stream and other projects like South Stream on the future scenario of russian gas flows to European union. This diploma thesis analyses impact to energy security of the Czech Republic and Slovak Republic and their position of as transit countries.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií