Mgr. Soňa VRŇATOVÁ

Diplomová práce

Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí ve Spolkové republice Německo

Industrial heritage as part of resocialization of areas affected by lignite mining in Germany
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou restrukturalizace a resocializace oblastí dotčených těžbou hnědého uhlí. V úvodu teoretické části práce je uveden přehled hnědouhelných revírů v SRN, dále jsou nastíněny rozdílné rámcové podmínky rozvoje porýnského revíru a revírů v tzv. nových spolkových zemích, tedy lužického a středoněmeckého revíru, na něž se práce následně zaměřuje. Práce popisuje strukturu …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of restoration and social regeneration of areas affected by lignite mining. The theoretical part of the thesis starts with an overview of mining sites in Germany, then, it describes different framework conditions of development of the Rhineland lignite-mining region and the mining regions in the new federal states of Germany, i.e. Lusatia and Central Germany the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRŇATOVÁ, Soňa. Industriální kultura jako součást resocializace území postižených těžbou hnědého uhlí ve Spolkové republice Německo. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí