Lucie VEISHEIPLOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Péče o zdraví příslušníků Policie ČR a možnosti sestry v jejich výchově ke zdraví

The care of the Police of the Czech Republic members health and the nurse's possibilities in their health education.
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je "Péče o zdraví příslušníků Policie ČR a možnosti sestry v jejich výchově ke zdraví". Pro tuto bakalářskou práci byly stanoveny dva cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jaký postoj zaujímají příslušníci k péči o své zdraví. Druhým cílem bylo zmapovat nejčastější rizikové faktory vyskytující se u vybraných útvarů Policie ČR. Ke zpracování bakalářské práce bylo použito kvantitativní …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is " Care for health of Police members of the Czech Republic and possibilities of a nurse in their education on health". There have been set two aims for this bachelor thesis. The first was to find out which attitudes take the police members to the care for their health. The second was to chart the most often risk factors that appear by particular divisions of Police …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEISHEIPLOVÁ, Lucie. Péče o zdraví příslušníků Policie ČR a možnosti sestry v jejich výchově ke zdraví. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses us3qrk us3qrk/2
3. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2017
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.