Petra Lolková

Bakalářská práce

Marketingový projekt pro školící systém středního managementu

The Marketing Project focused on The Training System of Middle Management
Anotace:
LOLKOVÁ,P. Marketingový projekt pro školící systém středního managementu. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2009, 36 s. Bakalářská práce, vedoucí Kočiščáková, P.V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou vytvoření vhodného marketingového projektu pro školící systém s názvem Efektivní výrobní proces, který je poskytován Katedrou mechanické …více
Abstract:
LOLKOVÁ, P. The Marketing Project focused on The Training System of Middle Management. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Fakulty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2009, 36 p. Bachelor Thesis, head: Kočiščáková, P.The scope of this bachelor thesis is to create an applicable marketing project for a training system called the Efficient Production Process, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Petra Kočiščáková
  • Oponent: Libor Nečas

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava