Mgr. Denisa Maňasová

Diplomová práce

Politické výzkumy a problematika volebního chování z pohledu marketingové komunikace

Political Researches and the Issue of Voting Behavior from the Perspective of Marketing Communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem politického marketingu se zaměřením na volební kampaň předcházející volbám do poslanecké sněmovny z podzimu roku 2013. Autorka si vybrala ke srovnání dva politické subjekty – hnutí ANO2011 a stranu TOP09. Obecným cílem práce je představení politického marketingu v českém prostředí. Dále představení volebních kampaní obou zvolených politických subjektů tak, aby posloužily …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the theme of political marketing focusing on the election campaign preceding the Chamber of Deputies elections in the autumn of 2013. The author has selected two subjects – ANO2011 movement and TOP09 party. The general aim of the thesis is to introduce political marketing. Furthermore, the election campaigns of both selected subjects are presented so as to clarify the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní