Natália TYSZOVÁ

Master's thesis

Josefine Kubin (1817 - 1860) - Leben und Werk

Josefine Kubin - Life and work
Abstract:
My thesis is focused on the personal and professional life of the Croatian origin writer Josefine Kubin who lived during the turbulent revolution period 1848/49 in Prague. The introductory part of my work refer to the historical circumstances of the first half of the 19th century in the Habsburg Monarchy.The following chapter deals with Kubin's life although there is few information regarding to this …more
Abstract:
Moje práce se zabývá životem a dílem převážně německy píšící chorvatsko-české spisovatelky Josefíny Kubínové, která pobývala během revolučních let 1848/49 v Praze. Úvodní část mé práce zobrazuje historickou situaci první poloviny 19. století v Habsburské monarchii. Následující kapitola se věnuje životu autorky. Hlavní část analyzuje literární dílo Josefíny Kubínové s důrazem na český, chorvatský a …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TYSZOVÁ, Natália. Josefine Kubin (1817 - 1860) - Leben und Werk. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty od Philosophy

Master programme / field:
Philology / German Philology in the Czech-German Intercultural Context