Bc. Veronika Pikartová

Bakalářská práce

Teenager a fast food

Teenager and fast food
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představit fast food jako sociální fenomén a definovat společenské proměny, které vedly k jeho prosazení jako oblíbeného typu stravování ve věkové skupině teenagerů, tedy dětí staršího školního věku mezi 12 a 15 lety. Teoretická část se zevrubně zabývá profilací daného vývojového období jedince, tj. pubescencí. Zkoumá ji z hlediska psychologického i biologického, stanovuje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce fast food as a social phenomenon and define social changes which led to its enforcement as a favorite type of eating of teenagers, children between the age of 12 and 15. The theoretical part thoroughly deals with a profile of the developmental stage of the individual, i.e. pubescence. It is examined from psychological and biological point of view. The thesis establishes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.