Bc. Alena BANTOVÁ

Master's thesis

Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže

The use of plant essential oils for decrease of chilled poultry contamination.
Abstract:
Rostlinné silice jsou těkavé, ve vodě nerozpustné látky s charakteristickou vůní. Získávají se destilací z rostlinných materiálů (květin, pupenů, semen, listů, bylin a plodů). V této práci byly sledovány antimikrobiální účinky čtyř rostlinných silic, a to z hřebíčku (Syzygium aromaticum), bobkového listu (Laurus nobilis) a dvou druhů dobromyslu (Origanum minutiflorum a Origanum dubium). Byla použita …more
Abstract:
Essential oils are volatile, hydrophobic liquid with tipical odour. Essential oils are general-ly extracted by distillation from plant materials (flowers, buds, seeds, leaves, herbs and fruits). In this work, an antimicrobial effect of four essential oils from clove (Syzygium aromaticum), bay leaf (Laurus nobilis) and two species oregano (Origanum minutiflorum and Origanum dubium). It was observed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2010
Identifier: 15037

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BANTOVÁ, Alena. Možnosti využití rostlinných extraktů pro snížení povrchové kontaminace chlazené drůbeže. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / field:
Chemistry and food technologies / Technology, hygiene and economics of food production

Theses on a related topic