Ing. Ekaterina Antonova

Master's thesis

Vliv inovační politiky na konkurenceschopnost firmy

The impact of innovation policy on the competitive activity of a firm
Abstract:
Diplomové práce se zabývá inovačními schopnostmi podniku a jejich dopadem na konkurenceschopnost podniku. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení samotného pojmu inovací, identifikaci inovačních příležitostí, inovacemi jako součástmi podnikových procesů, inovacemi jako zdroji konkurenceschopnosti. Stěžejním prvkem aplikační části je analýza interních a externích podnikových faktorů, která je využita …more
Abstract:
The thesis deals with the investigation of innovative potential of companies in being competitive. In the first chapter the terminological apparatus is surveyed, the necessity of using innovative approach in an effort to remain competitive is defined and studied, its role in running a company is outlined. In the second chapter the analysis of impact of internal and external economic factors in being …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2014
  • Supervisor: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Josef Novák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance