Theses 

Orální hygiena předškolních dětí – Bc. Jana HAMPLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana HAMPLOVÁ

Bakalářská práce

Orální hygiena předškolních dětí

Oral health in preschool children

Anotace: Bakalářská práce se věnuje tématu orální hygieny předškolních dětí, zejména vlivu výživy, motivace, preventivních programů a metod čištění zubů. Dále jsou zde zmíněny specifika dětského pacienta a příklady konkrétních preventivních programů na našem území. To vše je popsáno v teoretické části práce. Na teoretickou část navazuje část praktická, která je zaměřena na zjištění skutečného stavu orálního zdraví u dětí v předškolním věku. Data o skutečném stavu orálního zdraví těchto dětí byla zjišťována metodou dotazování. Dotazník sestavený z otázek z oblastí stravovacích návyků, motivace k zubní hygieně a oblasti prevence vyplňovaly matky předškolních dětí.

Abstract: This thesis is devoted to the topic oral hygiene of pre-school children, especially the influence of nutrition, motivation, prevention programs and methods of cleaning teeth. Further, it discusses the specifics of a child patient. All this is described in the theoretical part. The theoreticalpart is followed by a practical part, which focuses on the real state of oral health in children of preschool age. Data on the actual status of oral health of these childrenwas assessed by questioning. The questionnaire consisting of questions from theareas of eating habits, motivation to dental hygiene and the prevention of motherfilled in preschool children.

Klíčová slova: Orální hygiena, předškolní děti, specifika dětského pacienta, zubní kaz, motivace, stravování, prevence, zuby, čištění zubů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HAMPLOVÁ, Jana. Orální hygiena předškolních dětí. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:08, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz