Bc. Eva Horáčková

Bakalářská práce

Comparação dos cem apelidos mais frequentes entre as populações portuguesa e checa

A comparison of the hundred most common surnames among the Portuguese and Czech populations
Abstract:
This work deals with the classification and comparison of the hundred most common Portuguese and Czech surnames. Firstly it describes the development of the surnames of these countries and their name system, and then the surnames are classified from semantic and morphological approach.
Abstract:
Tato práce se zabývá klasifikací a srovnáním sto nejčastějších portugalských a českých příjmení. Nejdříve je představen vývoj příjmení v těchto zemích a způsob pojmenovávání, poté jsou příjmení klasifikována ze sémantického a morfologického hlediska.
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Metoděj Polášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Portugalský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma