Beáta Deutscherová

Bakalářská práce

Profesní dráhy učitelů mateřských a základních škol

Professional careers for teachers in kindergartens and primary schools
Anotace:
Bakalářská práce má teoreticko - empirický charakter. Cílem práce je popsat vývoj profesní dráhy učitelů mateřských škol a učitelů základních škol. V teoretické části jsou sumarizová-ny poznatky o učitelské profesi a vývoji profesní dráhy učitele. V empirické části jsou pre-zentovány výsledky kvalitativně orientovaného výzkumu. Data výzkumu byla získána pro-střednictvím dvaceti hloubkových interview …více
Abstract:
The bachelor thesis has a theoretical - empirical character. The aim of this thesis is to describe the career development of kindergarten and elementary school teachers. The theo-retical part summarizes the findings of the teaching profession and teacher career develop-ment. The results of qualitatively oriented research are presented in the empirical part. The researched data were obtained by means …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Deutscherová, Beáta. Profesní dráhy učitelů mateřských a základních škol. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy