Iva Manclová

Bakalářská práce

Prostředky individuální ochrany obyvatelstva

Individual Protective Means
Anotace:
Práce je věnována ochraně obyvatelstva, konkrétně individuálním ochranným prostředkům. Popisuje historický vývoj ochrany obyvatelstva v České republice a využití ochranných prostředků v průběhu posledních desetiletí. Zmiňuje právní ukotvení předmětné problematiky a uvádí základní rozdělení prostředků individuální ochrany. Práce se zabývá počtem dostupných prostředků, místem uložení a jejich distribucí …více
Abstract:
The main theme of the work is individual protective means. The work describes the historical development of population protection in the Czech Republic and the use of protective means during the last decade. The work mentions the legislative definition of this issue and the basic division of individual protection means. The work also deals with the great number of available resources and the locations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RSDr. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Manclová, Iva. Prostředky individuální ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe