Monika Jelínková

Bakalářská práce

Historie kriminalistiky

History of the Criminalistics
Anotace:
Cílem práce je podat ucelený přehled vývoje historie kriminalistiky. Po vymezení kriminalistiky se v této práci věnuji vymezení jednotlivých milníků jejího vývoje, a to od pravěku až po 20. století. V práci se zejména zabývám 19. a 20. stoletím, které byly pro kriminalistiku nejvýznamějšími. S tímto obdobím jsou spojena i velká jména kriminalistiky, jako například Jan Evangelista Purkyně nebo Hanz …více
Abstract:
The aim of this thesis is to provide a comprehensive overview of the history of criminalistics. After description what is criminalistics, I pursue with the important parts of the history from prehistory to 20th century. In this thesis I deal mostly with 19th and 20th century, which were the most important in the history of criminalistics. With this part of the history are conected big names of criminalistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu

Práce na příbuzné téma

Všechny práce