Mgr. Marie Leitkepová

Diplomová práce

Vybrané faktory ovlivňující zařazení či nezařazení současné a populární literatury do středoškolského kánonu

Selected Factors Influencing the Inclusion or Non-Inclusion of Contemporary and Popular Literature in the High School Canon
Anotace:
Diplomová práce sleduje vybrané mechanismy a faktory, které vstupují do procesu zařazování současné a populární literatury do středoškolského kánonu. Zabývá se přitom nejen středoškolským maturitním kánonem, ale i knihami, se kterými učitelé pracují v samotné výuce literatury. Dále práce sleduje vybrané teoretické poznatky, výsledky výzkumů a přináší analýzu vlastního dotazníkového šetření. Výzkumný …více
Abstract:
This thesis focuses on selected mechanisms and factors affecting the process of adding 21st century literature and popular literature into the high school literature canon. It deals with high school literature canon for the Maturita exam and also with the books that are used by teachers in literature lessons. This thesis also follows selected theoretical observations, results of research, and an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta