Bc. Anna Šípová

Bakalářská práce

Odborová organizace v pracovněprávních vztazích

Trade union in employment relations
Anotace:
Cílem bakalářské práce vymezit postavení odborové organizace v pracovněprávních vztazích. Autorka ve své práci charakterizuje kolektivní pracovní právo. Kromě toho také popisuje odborovou organizaci jako subjekt pracovněprávních vztahů, analyzuje podmínky jejího vzniku, působnosti a zániku. Dále se také věnuje právům, která odborové organizaci přísluší. Zároveň autorka popisuje kolektivní vyjednávání …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to define the status of trade unions in employment relations. In her thesis the author describes a collective labour law. Author also specifies a trade union as a subject of employment relations, analyse the conditions of its establishment, scope of activity and termination. Another part of this thesis pays attention to the rights of trade union given by law. Characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Matějka Řehořová
  • Oponent: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní