Theses 

Brand equity jako důležitý faktor v bankovnictví – Kseniia Malysheva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Kseniia Malysheva

Bakalářská práce

Brand equity jako důležitý faktor v bankovnictví

Brand equity as an important factor in banking

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá brandingem v oblasti bankovnictví. Zaměřuje se především na vztah hodnoty brandů bank a marketingových nákladů vynaložených těmito bankami s cílem potvrdit nebo vyvrátit hypotézu o jejich závislosti. Dále se zabývá vlivem hodnoty brandu na tržní kapitalizaci společnosti. Úvodní teoretická část definuje pojem brand, jeho roli a výhody jak pro výrobce, tak i pro spotřebitele. Také popisuje metody a cíle ocenění jeho hodnoty. Praktická část je věnována analýze vztahu hodnoty značky a marketingových nákladů a také vlivu hodnoty značky na tržní kapitalizaci bank.

Abstract: This thesis deals with branding in banking. It focuses primarily on the relationship between the value of the brands of banks and marketing costs incurred by these banks in order to confirm or refute the hypothesis of their addiction. It also deals with the influence of the value of brands in the market capitalization of the company. The theoretical part defines brand, its role and benefits for both producers and consumers. It also describes the methods and aims of appreciation of its value. The practical part is devoted to the analysis of the relation of brand values and marketing costs, and also the influence of the values of the brand on the market capitalisation of the banks.

Klíčová slova: marketingové náklady, tržní kapitalizace, bankovnictví, Brand equty

Keywords: market capitalisation, marketing costs, banking, Brand equty

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Křížek
  • Oponent: Petr Teplý

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57965


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 10:37, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz