Bc. Jan Winkler

Bakalářská práce

Počátky oscilografického umění 50. a 60. let 20. století

The beginnings of oscillographic art in the 1950's and 1960's
Anotace:
Oscilografické umění 50. a 60. let se neslo v duchu bádání, hledání nových uměleckých cest, objevování nových technologií, ale také v duchu fascinace dříve nespatřenými obrazci, jež vznikaly na obrazovkách osciloskopů. Práce popisuje počátky oscilografického umění v Evropě a USA, věnuje se pionýrům computer-artu a video-artu. Rozebírá práci Bena F. Laposkyho, Mary E. Bute, Herberta W. Frankeho, Johna …více
Abstract:
Oscillographic art was in its craddle in 1950’s and 1960’s. Many artists of this post-war era were searching for and discovering new art forms, new ways to make art of light. They were open to every new technology, and when the first army analogue oscilloscopes landed by the shelves of surplus stores, many of them took a chance to start working with them. Those artists, i.e. Ben F. Laposky, Mary E …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.